fbpx

IRLANDIA – Sprawdź co zrobić w razie wypadku w miejscu publicznym

Wypadek w miejscu publicznym może zdarzyć się praktycznie wszędzie. Każdego dnia w Irlandii dochodzi do potknięć na nierównym chodniku, poślizgnięć w sklepie na rozlanym jogurcie, lub wszelakich upadków, które skutkują uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego. Jeżeli miałeś wypadek w miejscu publicznym, który zdarzył się nie z Twojej winy, a w skutek którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu – należą Ci się pieniądze.

Pamiętaj, że osoby odpowiedzialne za dane miejsce publiczne (sklep, hotel, park, droga, chodnik, bar, kawiarnia, parking, itp.), w świetle prawa są zobowiązane do dbania i utrzymywania dobrego stanu tego miejsca, tak aby jego użytkownicy nie byli narażeni na niebezpieczeństwo.

IRLANDIA – Odszkodowanie za poślizgnięcie, potknięcie, lub upadek

Najczęściej do wypadków w miejscu publicznym dochodzi z powodu:

  • nierównej nawierzchni chodnika, lub drogi. W przypadku kiedy rada miasta, lub inny organ administracyjny odpowiadający za drogę nie dopilnował, żeby nawierzchnia była naprawiana lub utrzymywana w odpowiednio dobrym stanie, a z powodu ich zaniedbania doszło do wypadku – należy Ci się odszkodowanie.
  • mokrej, lub śliskiej podłogi w sklepie, restauracji, pubie, hotelu. W sytuacji kiedy właściciel lokalu nie zapewnił bezpiecznego środowiska dla przebywających w nim klientów, czy też zapomniał umieścić tabliczek z informacją o trwającym sprzątaniu, lub robotach naprawczych, a z powodu tego zaniedbania doszło do wypadku – należy Ci się odszkodowanie.
  • pozostawionego na podłodze niezabezpieczonego okablowania, lub spadających przedmiotów
  • złego oświetlenia obiektu, lub drogi
  • braku poręczy i balustrad przy schodach

IRLANDIA – Sprawdź co zrobić w razie wypadku w miejscu publicznym

Jeżeli ucierpiałeś w skutek wypadku w miejscu publicznym, należy podjąć następujące kroki:

  1. Przede wszystkim poproś o pomoc medyczną, karetkę, lub sam udaj się do lekarza rodzinnego, czy na pogotowie. Podczas wizyty opowiedz lekarzowi o okolicznościach wypadku oraz wszystkich towarzyszących Ci objawach. Nie bagatelizuj swojego stanu zdrowia, gdyż nieleczone urazy mogą prowadzić w przyszłości do poważnych powikłań.
  2. Zgłoś wypadek pracownikowi lokalu, który był obecny podczas zaistniałego zdarzenia (nie musi on być świadkiem naocznym wypadku). Upewnij się, że z Twojego zgłoszenia został sporządzony raport. Masz prawo poprosić o kopię tych dokumentów oraz zanotować dane osobowe pracownika, któremu zgłosiłeś incydent.
  3. Zabezpiecz dowody i zapamiętaj datę i godzinę zdarzenia. Jeżeli jest to możliwe, zrób zdjęcia miejsca wypadku, wskazując na zaniedbanie, które spowodowało nieszczęśliwe zdarzenie, oraz zrób zdjęcia swoich obrażeń. Poproś o dane osobowe i kontaktowe świadków zdarzenia. Sporządź pisemny opis wypadku, żeby z biegiem czasu nic nie umknęło Twojej pamięci.
  4. Skontaktuj się z prawnikiem w celu uzyskania bezpłatnej porady oraz informacji dotyczących możliwości otrzymania odszkodowania za zaistniałą krzywdę. Prawo irlandzkie stanowi, że od dnia wypadku masz tylko 2 lata na wniesienie roszczenia o odszkodowanie.

Ważne: Żeby otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w miejscu publicznym w Irlandii należy udowodnić, że właściciel lokalu (lub jego pracownik), drogi, lub innej nieruchomości dopuścił się zaniedbania i nie podjął odpowiednich kroków, żeby zapobiec Twojemu upadkowi, poślizgnięciu, lub potknięciu, tym samym narażając Cię na niebezpieczeństwo. To samo tyczy się wypadku w pracy oraz wypadku drogowego w Irlandii.   

Uzyskaj odszkodowanie w 3 prostych krokach

UCIERPIAŁEŚ W WYPADKU

ZGŁOŚ TO DO NAS

ODBIERZ NALEŻNE PIENIĄDZE

KONTAKT TELEFONICZNY

+353 1 254 2006

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Pomagamy poszkodowanym na terenie całej Irlandii

Przytrafił Ci się wypadek w Irlandii nie z własnej winy? Nieważne, czy mieszkasz w Dublinie, Cork, lub w Sligo. Reprezentujemy klientów na terenie całej Irlandii oraz tych, którzy na stałe przebywają w Polsce.

Kontakt